ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα που εδρεύει στο Μορφοβούνι Ν. Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Τ.Κ. 43150 Μορφοβούνι, Καρδίτσας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Στεργιόπουλου Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 2441352210).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ. 5

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Ειδικός Επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!