Σύμβουλος Διαχείρισης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών»

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σιώμκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω επιστήμονα είναι το εξής:

  • Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών καθώς και επικοινωνία με εταιρίες για προώθηση και προβολή του Προγράμματος.
  • Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή Πολιτική Επιστήμη & Δημόσια Διοίκηση.
  2. Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση συναφούς αντικειμένου σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και Επιτροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητικών Κέντρων.
  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (μέχρι ώρα 14:00).

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών» (ΕΡ-1842-01)».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203614 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Μαριέττα Πάνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΟΠΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Επιστήμονας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!