Σύμβουλος Ερευνητικής Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας για τις ανάγκες Διατμηματικού ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, με Διευθυντή και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Απόστολο Φιλιππόπουλο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Ερευνητικής Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω επιστήμονα είναι το εξής:

 • Οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.
 • Σύνταξη προϋπολογισμών, οργάνωση του αρχείου φοιτητών και αποφοίτων.
 • Συμβολή στην οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Προβολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και σε προωθητικές ενέργειες για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής.
 • Πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με το πρόγραμμα, ανάλυση των στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στη διοίκηση επιχειρήσεων ή τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, ή στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σπουδές ή την πολιτική επιστήμη.
 2. Μεταπτυχιακές Σπουδές σχετικές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την οικονομική επιστήμη (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 3. Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση συναφούς αντικειμένου σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και Επιτροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητικών Κέντρων.
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (μέχρι ώρα 14:00).

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση με κωδικό ΜΤ-0027».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203614 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Μαριέττα Πάνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε Επίσης  Δύο εξωτερικοί συνεργάτες για την Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!