Ψυχολόγος με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Era-MobilCar», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Ευρωπαϊκή Ένωση), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Τσόκα, καθηγητή Γεωλογίας προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30/11/2018 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.640 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Ψυχολόγος / Ένα (1) άτομο / έως 8.640,00 €/ έως 30/11/2018

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)
Αντικείμενο απασχόλησης: (D2.1, D2.2)

  • Οργάνωση και παροχή ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης και προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και αποτελεσματικής διαχείρισης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού
  • παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, διόρθωση βιογραφικών σημειωμάτων, υποστήριξη στη σύνταξη αιτήσεων για θέσεις εργασίας, προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού και μετά το πέρας της εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας Ερευνητών»

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία ή Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική και Σχολική ή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή συμβουλευτική απασχόλησης και στην ατομική συμβουλευτική
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
  • Γνώση χειρισμού στατιστικού προγράμματος SPSS

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) 10:00-14:00, έως τις 28/11/2017 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997340, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026-82-09.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ

Διαβάστε Επίσης  3 Παιδαγωγοί και 1 Νηπιαγωγός στο Δήμο Πύλου Νέστορος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!