1 άτομο με Σύμβαση Εργασίας στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 15/11/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου για την υλοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί ή/και θα υλοποιήσει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/τιδας.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
– Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον ενός (1) έτους σχετικά με τα επιστημονικά πεδία δράσης: α) Διά Βίου Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. β) Συμβουλευτική και πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων γ) Διερεύνηση, ανάλυση, αποτύπωση και πρόγνωση των επικείμενων αλλαγών και μεταβολών σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που τελεί σε συνάφεια με τη συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση στην απασχόληση.
– Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ).
– Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2).
– Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε) έως την ημερομηνία λήξης της παρούσης πρόσκλησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κύρου Αλίκη: τηλ. 210-3327724.

 

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 1, 2017

 

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.inegsee.gr 

Διαβάστε Επίσης  35 υπάλληλοι ως Επικουρικό Προσωπικό στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!