1 θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Η Διδασκαλία Της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη βαθμίδα «Καθηγητή Α Βαθμίδας» με γνωστικό «Η Διδασκαλία Της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς»(ΑΓΓ68).

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ως άνω συστήματος (https://apella.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, και επί ποινή απαραδέκτου, από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης (δημοσίευσης) στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα, την αίτηση υποψηφιότητας με την ταυτόχρονη υποβολή, και με την αυτή μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης (άρθρο 14, παρ. 5 του Ν. 1268/1982).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών της, και εντός της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, υποβάλλεται, και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Κτίριο Γ , ΤΚ 26335 Πάτρα, τηλ. 2610367688, email: sas@eap.gr ) και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΑΠ

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Κοινότητας Δήµου Τυρνάβου- Παράρτηµα Ροµά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!