1 θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία»

Ανοιχτή προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο και

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
  4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΚΠΑ_Ψυχολογία ΑΜΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία

Διαβάστε Επίσης  Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!