1 θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης»

Ανοιχτή προκήρυξη την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγής (Γ.Σ. 30-5-2017)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο και

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
  4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΚΠΑ_Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης

Διαβάστε Επίσης  Πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!