2 άτομα στο ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», που χρηματοδοτείται από από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για συνολικό διάστημα έως τις 31/08/2018, ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.890,21€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

1 άτομο / Τεχνοοικονομικός συντονιστής/ έως 31-08-2018 / έως 15.070,00€

1 άτομο / Γραμματειακή Υποστήριξη/ έως 31-08-2018 / έως 11.820,21€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου ανθρωπιστικών ή κοινωνικών ή οικονομικών ή θετικών επιστημών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών ή οικονομικών ή θετικών επιστημών
  • Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
  • Γνώση χρήσης Η/Υ στις ενότητες «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις».

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου, Πύργος Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2ος Όροφος, τκ 56124, Θεσσαλονίκη, τις ώρες
09:00 έως 12:00, έως τις 23/11/2017 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991239 /1244, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 4082, 4026.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ

Διαβάστε Επίσης  1 άτομο με Σύμβαση Εργασίας στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!