2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Ερευνητής, 1 στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης και 2 Στελέχη Παροχής Υπηρεσιών HELP-DESK στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) άτομα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου , ήτοι έως 30.06.2018.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου αφορούν σε:

  • ένα (1) άτομο –Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης (Κωδικός Ειδικότητας: NOB01)
  • δύο (2) άτομα – Στέλεχος παροχής υπηρεσίων HELP-DESK (Κωδικός Ειδικότητας: NOB02)
  • δύο (2) άτομα-Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδικός Ειδικότητας:  NOB03)
  • ένα (1) άτομο-Επιστημονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους τομείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Καινοτομίας στις περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου (Κωδικός Ειδικότητας: NOB04)

Το έργο αφορά στην κινητοποίηση και παροχή συμβουλών σε νέους ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι:

  • δεν είναι σε εκπαίδευση, θέση εργασίας ή σε κάποια μορφή επιμόρφωσης (NEETs-Not in Employment, Education and Training) και
  • κατοικούν στις περιοχές Πειραιά, Σαρωνικού κόλπου και Ανατολικής Πελοποννήσου (περιοχές παρέμβασης),

μέσα από τη δημιουργία δικτύων με τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, ΟΑΕΔ, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.) που δραστηροποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας και Κοινωνικής Καινοτομίας. Η δικτύωση αυτή θα αξιοποιηθεί για την προώθηση ενεργειών υπέρ των NEETs όπως μαθητεία, πρακτική άσκηση, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, κατάρτιση.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ_NEETs ON BOARD

 

Η αίτηση υποβολής των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00π.μ.-15:00μ.μ. από 08-11-2017 έως και 17-11-2017. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12. Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντας τη στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. 

Διαβάστε Επίσης  3 Παιδαγωγοί και 1 Νηπιαγωγός στο Δήμο Πύλου Νέστορος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!