2 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 776/Θ.29ο/25.10.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑ4Τ4691Ο3-84Υ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -4- με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018» της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης», MIS: 5000639, (κωδ. έργου: 80507).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:
Συμμετοχή στις εργασίες:

  • Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2:
Συμμετοχή στις εργασίες:

  • Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 (23.11.2017), και ώρα 15:30.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Κοινότητας Δήµου Τυρνάβου- Παράρτηµα Ροµά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!