Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης στη θέση Συμβούλου Α’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει έναν /μία μόνιμο/η εκπαιδευτικό δημόσιας εκπαίδευσης για να καταλάβει θέση Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική». 

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι για τέσσερα σχολικά έτη (έως και τις 31/8/2021). Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. 

Ο/H αποσπασμένος/η θα λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Συμβούλου Α’ θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής: 

  1. διδακτορικός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος της αλλοδαπής 
  2. πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) 
  3. τουλάχιστον δεκαετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

Για τη θέση, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν πλήρως και προσηκόντως το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Το παράρτημα αναφέρει το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από             06/12/2017 και ώρα 14:00 έως τις 20/12/2017 και ώρα 14:00. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΙΕΠ

Διαβάστε Επίσης  5 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!