Προσλήψεις 2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για οκτώ μήνες), συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(Έδρας) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που εδρεύουν στην Κοζάνη. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα), Τμήμα Γραμματείας, υπόψη κας Ρίγγα Αναστασίας και κας Τσέπουρα Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2461351167 και 2461351148).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ. 6

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Λειτουργός στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!