Σύμβαση Έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ 82099) (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Ευστάθιος Παπασταθόπουλος), το οποίο χρηματοδοτείται από την Terre des hommes «Lausanne» in Greece , προσκαλεί τους ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:

Αντικείμενο σύμβασης: «Ανάπτυξη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης των εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας».

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 1 μήνας.
  • Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€.
  • Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου στους Γιατρούς του Κόσμου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου 1 στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, μέσα σε ελάχιστη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 22/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου, Επίκ. Καθηγητή Ευστάθιο Παπασταθόπουλο (τηλέφωνο 2651005752).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!