Ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το Πρόγραμμα «Mentally- Improving access to mental health care and mental health literacy»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4871 και τίτλο «Mentally-Improving access to mental health care and mental health literacy» (εφεξής «πρόγραμμα»)», το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Ο ερευνητής/τρια θα έχει ως έργο την υποστήριξη του προγράμματος MENTALLY, ενός διεθνικού Ευρωπαϊκού προγράμματος σε έξι χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία). Ο ερευνητής/τρια θα μελετήσει δείγματα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των ωφελούμενών τους που χρησιμοποιούν το σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης θα μελετήσει τις απόψεις της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με το σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με σκοπό να αναδειχθούν ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόσβαση και ταίριασμα των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων.

Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 35.475,00, ΦΠΑ: 0
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ρέθυμνο
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιανουάριος 2018

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Κλινική Κοινωνική, Συμβουλευτική ή σε Μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία
  • Διδακτορικό δίπλωμα ή υποψήφιος διδάκτορας στην Κλινική, Κοινωνική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές στην Κλινική, Κοινωνική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία
  • Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές στην Κλινική, Κοινωνική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr μέχρι και τις 22-12- 2017 (ώρα 14:00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ Νηπιαγωγός στο Δήμο Αμαρουσίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!