35 υπάλληλοι ως Επικουρικό Προσωπικό στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και δώδεκα μηνών (12) για τις ειδικότητες Ιατρών, για τα Παραρτήματα:

  • Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης
  • Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης (Πόμπια Ηρακλείου).
  • Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Κρήτης.
  • Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου Κρήτης.
  • Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνης Κρήτης.
  • Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων Κρήτης.
  • Παράρτημα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων Κρήτης

καταρτίζει καταλόγους επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους ανά ειδικότητα ως ακολούθως:

Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπ’ όψιν η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.
Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Kέντρου Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου T.K. 71410 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές ή με εταιρείες ταχυμεταφοράς με την ένδειξη:

Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην διεύθυνση:
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71 410 Ηράκλειο Κρήτης.

Η ημερομηνία αποστολής και προκειμένου να διασφαλιστεί το εμπρόθεσμο υποβολής της αιτήσεως θα προκύπτει από την σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς και θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.
Στις αιτήσεις των υποψηφίων υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται το Παράρτημα επιλογής πρόσληψης του υποψηφίου και η θέση.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για τις θέσεις μίας μόνο κατηγορίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Διαβάστε Επίσης  2 Εξωτερικοί Συνεργάτες για την υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!