Ψυχολόγος με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας (Αττικής)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος και πάντως όχι μετά την 31-07-2018 της ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο:

 

Ένας (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Ψυχολόγου.

3. Προϋπηρεσία.

4. Βιογραφικό.

 

Θα συνεκτιμηθεί επίσης σχετική προϋπηρεσία ιδιαίτερα σε νήπια προσχολικής ηλικίας

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Διοίκησης του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Αγ. Όλγας & Γαληνού 2 1ος όροφος, από 10/01/2018 έως και 16/01/2018.

Ώρες κατάθεσης | 10:00 π.μ. Έως 15:00 μ.μ. (πληροφορίες κ.κ. Χ. Χατζηδανιήλ Χρυσούλα, Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ) τηλ. 2102799967 & 2102724761.

 

Διαβάστε Επίσης  Υπάλληλος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ΕΛΙΔΕΚ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!