1 άτομο για την Διοικητική υποστήριξη του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Κοσμίδου Κυριακή, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30/6/2019 (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, 31/08/2022, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ, 5.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Διοικητική υποστήριξη του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA

 • Διεκπεραίωση των συναλλαγών των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ)
 • Οργάνωση, υποστήριξη και διαφήμιση των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ (προσκλήσεις υποψηφίων, εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων,  προσκεκλημένες ομιλίες, σεμινάρια κ.λ.π.)
 • Διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών και αναθέσεων (προμήθειες)
 • Προγραμματισμός και οργάνωση εκδηλώσεων
 • Ενημέρωση και διαχείριση ιστοσελίδων του ΠΜΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα συναφή με το αντικείμενο του έργου.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επιπλέον γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΠΕ ή ΤΕ.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά ή γαλλικά ή ισπανικά ή ιταλικά)
 • Συνέντευξη

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τομέων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Γραφείο 203), Α.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, τκ 54124 Θεσσαλονίκη, από τις έως τις 16/01/2018 μεταξύ 10:00 και 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου (Γραφείο 203).

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπλ. Καθηγήτρια Κυριακή Κοσμίδου, e-mail: kosmid@econ.auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310- 997388, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΒΑ-ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  Πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!