1 άτομο ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής και 1 άτομο ΤΕ Νοσηλευτών στο Δήμο Ιλίου

Α.

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ -Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστημα του Δήμου Ιλίου εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ_ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Β.

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο «Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου» με έδρα την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστημα του Δήμου Ιλίου εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λ.π.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ_ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!