2 Κοινωνιολόγοι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 2/09.11.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα Ψυχικής Υγείας 2017», ενδιαφέρεται για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

ΘΕΣΕΙΣ 1 & 2 (Δύο (2) συμβάσεις)

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κοινωνιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 
  • Άριστη γνώση στατιστικού πακέτου SPSS
  • Επιτυχής συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στους τομείς (α) της συμβουλευτικής, (β) του coaching, (γ) της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, (δ) της παιδοψυχολογίας και (ε) της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2017»
(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2018_0144)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης –ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ελένη Πρασσά (email: eprassa@aegean.gr).

 

Διαβάστε Επίσης  Υπάλληλος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ΕΛΙΔΕΚ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!