Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Κρήτης

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80476), προσκαλεί [για την κάλυψη τριάντα εννέα (39) θέσεων] Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018).

Η αίτηση θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Διαχείρισης Αιτήσεων https://eforms.edu.teicrete.gr/2018/neoiep. Στη συνέχεια θα γίνεται εκτύπωση της αίτησης που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριμένο σύστημα, προκειμένου να κατατεθεί από τον υποψήφιο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και να πρωτοκολληθεί στη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης.

Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτήσεων, καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (επικοινωνίας, ασφαλιστικών), επιλογή των μαθημάτων στα οποία θέτουν υποψηφιότητα, καθώς και επισύναψη των δικαιολογητικών. Τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και εντύπως.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:30 στη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης.

Η υποβολή των προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων ή για την υποβολή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Σταυρούλα Μαγουλιανού (τηλ. 2810 379315, email: smag@staff.teicrete.gr ) ή στην κα. Κλαίρη Νικηφόρου (τηλ. 2810 379161, email: kleoniki21@staff.teicrete.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Επίκουρος Καθηγητής για το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!