«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1ης Πρόσκλησης 11601/17.5.2017 και 1ης τροποποίησης με αρ. πρωτ. 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), με κωδικό MIS 5008890, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 285/29-01-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (αρ. απόφασης 51/17.01.2018) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ).

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://rc.uowm.gr/?page_id=3953

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα Χρύσα Ιακωβίδου (τηλ. 2461056440, email: ciakovidou@uowm.gr) ή/και στις γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα παρακάτω στοιχεία:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Άννα Τζίκα (τηλ: 2461056604, email: atzika@uowm.gr)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κα Βαβλιάρα Δέσποινα (τηλ: 2461056504, email: dvavliara@uowm.gr)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου (τηλ: 23850-55004,email: efrai@uowm.gr)

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, κα. Φωτιάδου Ελένη (τηλ: 23850-55100, email: efotiadou@uowm.gr)

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, κος Κωνσταντινίδης Χρήστος (τηλ: 2385055250, xkonstantinidis@uowm.gr)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  1 άτομο στο ΑΠΘ για την Διοικητική υποστήριξη ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!