Προώθηση βασικών ικανοτήτων & ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης

Επιμέλεια κειμένου για την αναδημοσίευση: Αντώνης Πύργος,

Σύμβουλος στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της αγοράς εργασίας

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών, για την προώθηση των κοινών αξιών και της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των προτάσεων είναι να μειώσουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια πιο ενωμένη, ισχυρή και δημοκρατική Ευρώπη.

 

Οι τρεις πρωτοβουλίες που προτείνει η Επιτροπή είναι οι εξής:

  1. Μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση: Βασιζόμενη στη σύσταση για τις βασικές ικανότητες που είχε εγκριθεί το 2006, η νέα αυτή πρόταση επιφέρει σημαντικές επικαιροποιήσεις που αντικατοπτρίζουν την ταχεία εξέλιξη της διδασκαλίας και της μάθησης από τότε. Η σύσταση αποσκοπεί να βελτιώσει την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των ατόμων όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη-μέλη σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής δυναμικότητας και του πνεύματος καινοτομίας, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δυνατότητες των ατόμων, η δημιουργικότητα και η προσωπική τους πρωτοβουλία. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να ενισχυθούν οι ικανότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ) και για να παρασχεθούν κίνητρα σε περισσότερους νέους ώστε να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς αυτούς.
  2. Ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο περιγράφει πώς η Ε.Ε μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν καλύτερα στη ζωή και στην εργασία σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής αλλαγής:
  • με την καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση·
  • με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαβίωση και την εργασία σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού· και
  • με τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της καλύτερης ανάλυσης των δεδομένων και των προβλέψεων.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη στήριξη των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα νέο, αναβαθμισμένο, εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (SELFIE) και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κυβερνοϋγιεινή.

  1. Μια σύσταση του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας: Η πρωτοβουλία αυτή προτείνει τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις ενστερνιστούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανόδου του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του διχαστικού εθνικισμού και της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Η πρόταση ενισχύει επίσης την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να προαχθεί η ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να μάθουν για την κοινή κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης και να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της ΕΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα – Ερωτήσεις και απαντήσεις (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά κ.λπ.)

Ενημερωτικό δελτίο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση (αγγλικά)

Ενημερωτικό δελτίο για το ψηφιακό πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση (αγγλικά)

Ενημερωτικό δελτίο για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας (αγγλικά)

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση (αγγλικά)

Σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας (αγγλικά)

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (αγγλικά)

Ιστοσελίδα της ψηφιακής μάθησης (αγγλικά)

Ενημερωτικά δελτία του Γκέτεμποργκ

Tο Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

 

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Έκθεση διερευνά την πραγματικότητα που επικρατεί στους χώρους εργασίας στην ΕΕ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!