Συμβάσεις Έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης & Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης & Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

 • ΘΕΣΗ 1
  Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • ΘΕΣΗ 2
  Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στις Οικονομικές Επιστήμες
 • ΘΕΣΗ 3
  Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 • ΘΕΣΗ 4
  Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση με α/α………
στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2018_0630)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διαχείρισης Έργων – ΜΟΔΥ του ΕΛKΕ
Γραφείο ΙΣ 2.9
Τηλ. : 22510-36741
Υπ’ όψιν κ. Γεώργιου Ντάρα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Ντάρα (τηλ 22510-36741, φαξ 22510-36709 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdar@aegean.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Κοινωνικών Λειτουργών και Διερμηνέων / Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!