2 Διερμηνείς/Διαμεσολαβητές στο Κ.Ε.Θ.Ι.

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΙΥ για την έμφυλη βία» πρόκειται να αναθέσει σε συνολικά δύο (2) άτομα το ακόλουθο έργο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κάτωθι Πίνακα:

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΣΟΤΗΣΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην ακόλουθη διεύθυνση: Φαρ. Σρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Σ.Κ. 106 81 –Αθήνα, Τπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2018 – ΚΩΔ. 055/02 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕΘΙ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στην αντιπροσωπεία της Ε.Ε στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!