Μία θέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τίτλος πρόσκλησης       ΕΕ08/2018

Κωδικός πρόσκλησης ΑΠ.342/13.03.2018

Ημερομηνία Έναρξης 13/03/2018

Ημερομηνία Λήξης      28/03/2018

Email επικοινωνίας     registry@ekt.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΘΝΙΚΟ_ΚΕΝΤΡΟ_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 

Έργα

Κωδικός έργου 2018/OX/EE14

Τίτλος Υλοποίηση δράσεων προώθησης καινοτομίας σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του έργου ΕΕΝ-Hellas και των συνοδευτικών έργων EEN-Hellas-Scale & Enhancement.

Διάρκεια (σε μήνες) 8

Αριθμός θέσεων 1

Γνωστικός τομέας ΠΕ Θετικές / Κοινωνικές Επιστήμες

Περιγραφή O/Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου ΕΕΝ-Hellas και των συνοδευτικών έργων EEN-Hellas-Scale & Enhancement. Στόχος των έργων αυτών είναι η προώθηση των ελληνικών καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η υποστήριξή τους με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, διεθνοποίησης και πρόσβασης σε νέες αγορές, μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ανάπτυξης συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδας, πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, μεγέθυνσης νέων δυναμικών επιχειρήσεων (scaling up). Τα καθήκοντα του/ της συνεργάτη/τριας θα αφορούν την υποστήριξη των ανωτέρω υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία υλοποίησης των έργων, θα καθορίζονται σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΕΚΤ και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα αφορούν: εντοπισμό νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, διενέργεια διμερών συναντήσεων εργασίας με επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και ενδιάμεσους φορείς, υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων τεχνομεσιτείας και ημερίδων πληροφόρησης, προώθησης προφίλ ελληνικών συνεργασιών σε βάσεις δεδομένων του δικτύου κ.α. Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα και ικανότητα παράδοσης αποτελεσμάτων υπό πίεση. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

 

Κάνε αίτηση

 

Διαβάστε Επίσης  Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!