Ενισχύοντας την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Καινοτομία

Το ευρωπαϊκό έργο GENDERACTION (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementation) ανέλυσε τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Καινοτομία. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε μελέτη η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα.

Η μελέτη ανέδειξε ότι στην πλειονότητα των κειμένων και αναλύσεων για θέματα Ανοικτής Επιστήμης/ Ανοικτής Καινοτομίας η διάσταση του φύλου απουσιάζει. Η συμπερίληψή τους θα είχε ωστόσο θετικό αντίκτυπο στην προώθηση του στόχου της ισότητας των φύλων, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της έρευνας και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων λόγω φύλου. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση αυτή, η μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια εξέτασης των σχέσεων μεταξύ Ανοικτής Επιστήμης/ Ανοικτής Καινοτομίας και φύλου με στόχο τη συμβολή στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των δύο προτεραιοτήτων πολιτικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η μελέτη επεξεργάστηκε συστάσεις οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε δράσεις προτεραιοτήτων:

  1. Δημιουργία συνεργιών μεταξύ του στόχου της ισότητας των φύλων και της Ανοικτής Επιστήμης/ Ανοικτής Καινοτομίας, καθώς και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές Ανοικτής Επιστήμης/ Ανοικτής Καινοτομίας.
  2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης/ Ανοικτής Καινοτομίας και σε θέματα όπως η ανοικτή αξιολόγηση (open peer review), οι τυχόν διαφοροποιήσεις στην παροχή ανοικτής πρόσβασης ανάλογα με το φύλο.
  3. Αξιολόγηση των πρακτικών των χρηματοδοτών και φορέων έρευνας, καθώς και του βαθμού στον οποίο η Ανοικτή Επιστήμη/ Ανοικτή Καινοτομία αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φύλων και επιδρά στην αξιολόγηση των ερευνητών.
  4. Ενθάρρυνση πρακτικών χρηματοδοτών και φορέων έρευνας με στόχο το διαμοιρασμό προδημοσιεύσεων (preprints) που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ερευνών σε θέματα φύλου ή που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και την υιοθέτηση της διαχείρισης των δεδομένων με βάση το φύλο βάσει των FAIR αρχών.
  5. Διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο πλαίσιο καινοτόμων έργων.

Λίγα λόγια για το GENDERACTION:

Το GENDERACTION χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομάδας εκπροσώπων των κρατών-μελών για την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας των φύλων στην έρευνα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση.

Περισσότερα για το έργο εδώ: http://genderaction.eu/

Πηγή: blog.openaccess.gr

Διαβάστε Επίσης  Στο Ράφι: η λέσχη ανάγνωσης του Women On Top

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!