Πρόγραμμα «COREGUIDANCE: Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εγκατεστημένους Πρόσφυγες»

 

Το Coreguidance είναι ένα διετές πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από οργανισμούς προερχόμενους από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Πλαίσιο

Ως αποτέλεσμα της αποτυχίας των κρατών να προστατεύσουν τους πολίτες τους, ανακύπτουν η ανάγκη και η απαίτηση διεθνούς προστασίας. Ο αριθμός των εκτοπισθέντων ατόμων λόγω συγκρούσεων, βίας και καταπίεσης έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών περίπου 22,5 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι κάτω των 18 ετών.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των χαρακτηριστικών των προσφύγων όσον αφορά τις ικανότητές τους για επιβίωση και την προσαρμογή τους στις περιοχές εγκατάστασής τους μέσω της ανάπτυξης μιας βιώσιμης «Διαδραστικής Πλατφόρμας Πληροφοριών» καθώς και η δημιουργία αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών για κοινή χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

 

Διαδραστική Πλατφόρμα

Προκειμένου να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε την προσφορά ευκαιριών εκμάθησης υψηλής ποιότητας για τους ενήλικες πρόσφυγες, θα δημιουργηθούν ειδικοί οδηγοί, οι οποίοι μαζί με όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί, θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της διαδραστικής πλατφόρμας πληροφοριών, ώστε να δημιουργηθεί μια πηγή δεδομένων που θα αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τους πρόσφυγες και τη βάση για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Θα προσφέρει ακόμη έγκαιρες και κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης στους πρόσφυγες από τα σχετικά ιδρύματα και τους οργανισμούς φιλοξενίας.

 

Οι πρόσφυγες θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με …

 • βασικές υπηρεσίες, όπως ετοιμασίες πριν την αναχώρησή τους από τη χώρα καταγωγής
 • πρώτη υποδοχή
 • κοινωνική υποστήριξη
 • πληροφόρηση και έγγραφα
 • εκπαίδευση και κατάρτιση
 • υποστήριξη για επαγγελματική απασχόληση
 • φροντίδα υγείας
 • γλωσσική κατάρτιση
 • στήριξη του εισοδήματος ή / και υποστήριξη σε είδος, υπηρεσίες για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και στέγαση

 

Η διαφορά της Διαδραστικής μας Πλατφόρμας από τις ήδη υπάρχουσες

Η Διαδραστική Πλατφόρμα Πληροφόρησης που θα δημιοργήσουμε θα είναι διαφορετική από τις υπάρχουσες, διότι θα λειτουργεί και εκτός σύνδεσης, οπότε ακόμα και όταν κάποιος δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, θα μπορεί να την χρησιμοποιεί. Θα προσελκύσει τους πολίτες των χωρών-εταίρων χάρη στα πολυεθνικά και πολυγλωσσικά χαρακτηριστικά της. Το περιεχόμενό της θα καθοριστεί από την ίδια την ομάδα στόχο (συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου) και θα παρέχει δυναμικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών online.

 

Συνάντηση Συντονισμού στην Άγκυρα, Τουρκία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εγκατεστημένους Πρόσφυγες», η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Ιανουαρίου 2018 στην Άγκυρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των οργανώσεων-εταίρων Ankara ASPIM (Τουρκία, συντονιστής έργου), APEC-Education Consultancy Limited Company (Τουρκία), ANILDER-Anadolu Iletisim ve Eğitim Derneği (Τουρκία), Cooperazione Paesi Emergenti (Ιταλία), Instituto de Inovacao E Desenvolvimento Social de Barcelos (Πορτογαλία), ΜΚΟ Civis Plus (Ελλάδα).

Η διήμερη συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των οργανώσεων-εταίρων και του σχεδίου (σύμπραξη, ομάδες-στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, διάδοση των αποτελεσμάτων, σχέδιο και αποτελέσματα έργου, δομή πνευματικού προϊόντος, χρονοδιάγραμμα). Ο συντονιστής του έργου και οι οργανώσεις-εταίροι πραγματοποίησαν παρουσιάσεις σχετικά με τη γενική διάρθρωση των οργανισμών τους και μίλησαν επίσης για τις παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής και τα στατιστικά στοιχεία στη χώρα τους αναφορικά με τους πρόσφυγες που είναι η ομάδα-στόχος του σχεδίου. Αναφορικά με την «Διαδραστική Πλατφόρμα Πληροφοριών», το βασικό πνευματικό προϊόν του έργου τα θέματα συζήτησης ήταν: έρευνα και βιβλιογραφική ανασκόπηση, προετοιμασία και διεξαγωγή ερωτηματολογίων, προετοιμασία αναφορών ανά χώρα, συλλογή των ερωτηματολογίων και των αναφορών κάθε εταίρου, προετοιμασία της συγκριτικής έκθεσης με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προετοιμασία ειδικών οδηγών για πρόσφυγες και οδηγών για την πλατφόρμα καθώς και σχετικές προθεσμίες.

 

Επόμενο βήμα

 • Ανάλυση των αναγκών των προσφύγων
 • Συνεντεύξεις με 20 οικογένειες προσφύγων ανά χώρα εταίρο
 • Σχεδιασμός της διαδραστικής πλατφόρμας με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών και των συνεντεύξεων
 • Πραγματοποίηση των δοκιμών ευχρηστίας της διαδραστικής πλατφόρμας
 • Εκδόσεις Alpha και Beta της διαδραστικής πλατφόρμας

 

 

Διαβάστε Επίσης  100 Mirrors Inclusive | Latest Newsletter

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!