Ένας/Μία απόφοιτος/τη ΠΕ Διοικητικού στο ΕΑΠ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Καρδάση, ως εξής:

1 ΘΕΣΗ

Ένας/Μία (1) απόφοιτος/τη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού (Πτυχιούχοι Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών ή Παιδαγωγικών) ως ειδικός σύμβουλος της Διοίκησης, με έδρα την Πάτρα.

Το αντικείμενο της θέσης αφορά:

 • Διαχείριση νέων και κοινών εξ αποστάσεως προγραμμάτων
 • Επικοινωνία με τις Ακαδημαϊκές Επιτροπές Εποπτείας (ΑΕΕ) και τους Διευθυντές των κοινών Προγραμμάτων
 • Οργάνωση συναντήσεων με μέλη της Διοίκησης
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων
 • Οργάνωση της προβολής και δημοσιότητας των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πτυχίο ΑΕΙ στις Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες ή ισότιμο της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών) ΑΕΙ.

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (κατά προτίμηση συναφές με το αντικείμενο της θέσης).
 2. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
 3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΜΟΙΒΗ

Διάρκεια σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας (έγκριση οριστικών πινάκων μοριοδότησης), με δυνατότητα ανανέωσης για τουλάχιστον δύο (02) έτη.
Κόστος αμοιβής: 42.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη φόρμα της Αίτησης προς εκτύπωση/συμπλήρωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, ως εξής: elke.eap.gr => Νέα =>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 (1 ΘΕΣΗ: ειδικός σύμβουλος).

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως και 25/05/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα:

 • είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π., εργάσιμες ημέρες & ώρες: 09.00-13.00, έως και τη λήξη της προθεσμίας
 • είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του Ε.Α.Π. μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή courier, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των courier) (εργάσιμες ημέρες & ώρες: 09.00-13.00), με τα εξής στοιχεία παραλήπτη:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπόψη: Κατερίνας Σκόνδρα
ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 – Τ.Κ. 263 35 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ31
1 Θέση: ειδικός σύμβουλος

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση υποψηφιοτήτων, μπορείτε να επικοινωνείτε (ώρες: 09.00-11.00) με τον ΕΛΚΕ, κ. Κατερίνα Σκόνδρα, τηλέφωνο 2610-367673, e-mail: anathesi@eap.gr

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_«Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»

 

Διαβάστε Επίσης  Caregivers at the International Organization for Migration

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!