Δέκα θέσεις στην Γραμματεία της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Το Υπουργείο Υγείας καλεί μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Πληροφορικής , ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής και οι οποίοι ενδιαφέρονται να καλύψουν δέκα θέσεις της Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (εφεξής Επιτροπή Αξιολόγησης), να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιλεγούν θα εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτήν και οι μεν υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας θα τοποθετηθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι δε προερχόμενοι από τα Ν.Π.Δ.Δ. θα αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 12 του ν.4440/2016 (Α΄224).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, ήτοι από 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και λήγει 25 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η αίτηση υποψηφιότητας είτε ταχυδρομείται είτε κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 10433), απευθυνόμενη προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής για την πλήρωση δέκα θέσεων της Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Educators at the International Organization for Migration - Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!