Διδακτικό Προσωπικό με ωριαία αποζημίωση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις για διδασκαλία, των αντίστοιχων μαθημάτων και κοινοποιείται το σύνολο του μέγιστου αριθμού ωρών απασχόλησης για κάθε υποψήφιο κατά μάθημα, όπως παρακάτω:

Τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων, είναι τα ακόλουθα:
(α) Βασικός τίτλος Σπουδών (ως βασικό προσόν διορισμού).
(β) Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών επί του γνωστικού ή επί συναφούς γνωστικού (εφόσον κατέχεται ο βασικός τίτλος σπουδών).
(γ) Σε περίπτωση μη κάλυψης των προκηρυσσομένων θέσεων από όσους κατέχουν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους Σπουδών, αυτές θα καλύπτονται από κατόχους του Βασικού Τίτλου Σπουδών.
(δ) Βασικοί Τίτλοι Σπουδών κατά μάθημα, όπως παρακάτω:

1/ Πολιτική Ιστορία
Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ (με κατεύθυνση – ειδίκευση Ιστορία) ή Τμήματος Ιστορίας άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ (με κατεύθυνση – ειδίκευση Ιστορία).

2/ Ψυχολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία
Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ (με κατεύθυνση – ειδίκευση Ψυχολογία).

3/ Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση
Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος (ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα).

4/ Κοινωνιολογία – Επικοινωνιολογία
Πτυχίο Τμήματος Κοινωνιολογίας.

5/ Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management
Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα).

7/ Αγγλικά 1ου – 2ου – 3ου Έτους
Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σχολής ΑΕΙ.

10/ Στοιχεία Συνταγματικού – Διεθνούς Δικαίου
Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 01 Ιουν 18 το αργότερο.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

  1.  Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ. Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00Ω.
  2. Στα τηλέφωνα 2431023950-1 εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233.
  3. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Μία θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!