Δομή Παροχής Συσσιτίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νέαπολης – Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί από το 2017 τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο  Δήμου Νεάπολης-Συκεών με Κωδικό ΟΠΣ 5001640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66883/10-10-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αποτελείται από τα εξής Υποέργα:

  • Υποέργο (1) «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης- Συκεών»
  • Υποέργο (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Η δομή λειτουργεί συγχρόνως ως κοινωνικό παντοπωλείο και δομή παροχής συσσιτίου. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο δημοτικό κτήριο, σε ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο 150 τ.μ. και βρίσκεται επί της οδού Καραβαγγέλη 1 και Δαβάκη στις Συκιές. Ο χώρος είναι σε κεντρικό σημείο του Δήμου, προσβάσιμος για ΑμεΑ και προσβάσιμος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (γραμμή ΟΑΣΘ 28 Α & Β).

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ιδρύθηκε με την υπ. αριθ. 420/2012 απόφαση του δήμου Νεάπολης-Συκεών και η λειτουργία του ρυθμίζεται με την υπ’ αριθ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η συνέχιση της παροχής βασικών αγαθών μέσα από τη δομή και η διεύρυνση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σε τουλάχιστον 250 νοικοκυριά (οικογένειες ή μοναχικά άτομα) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, και 170 άτομα στο Συσσίτιο, που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση και στην αλληλέγγυα δράση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων κατοίκων.

Παρέχει εντελώς δωρεάν σε σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, βιβλία και είδη ψυχαγωγίας cd-dvd για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης,  αλλά και αναγκών μάθησης και πολιτισμού, διοργανώνει συσσίτιο για τη διανομή φαγητού ημερησίως σε απόρους και αστέγους, και παρέχει ευρύτερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση με τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Η προβλεπόμενη στελέχωση της δομής αφορά πέντε συνολικά εργαζόμενους.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και να ΜΗΝ είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ.

Τα προϊόντα της δομής προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές από επιχειρήσεις, συλλόγους, οργανωμένους φορείς, σχολεία και από συνεισφορές ατόμων που επιθυμούν να συμβάλλουν προσφέροντας εμπράκτως τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους, καθώς και μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Παράλληλα ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών καλύπτει την προμήθεια προϊόντων από ίδιους πόρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, και επιλέγονται κατόπιν αίτησης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Ωράριο εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00 – 16:00

Διεύθυνση: Γ. Καραβαγγέλη 1 & Δαβάκη, ΤΚ 56625 Συκιές

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 620 033

Email: koinonikopantopoleio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr

Συντονίστρια: Δάφνη Τούτιου, Κοινωνική Λειτουργός

Υπεύθυνη Πράξης: Μάρω Βασσάρα, Ψυχολόγος -Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας & Ισότητας δήμου Νεάπολης-Συκεών 2313313160

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί σε ιδιόκτητο δημοτικό κτήριο στην οδό Αγίου Στεφάνου 26, στη Νεάπολη. Αποτελείται από ένα ισόγειο χώρο, 85 τ.μ. περίπου. Ο χώρος είναι σε κεντρικό σημείο του δήμου, προσβάσιμος για ΑμεΑ και προσβάσιμος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω των γραμμών ΟΑΣΘ: 25,35 καθώς και από το σύνολο των γραμμών που διαπερνούν την οδό Λαγκαδά (27, 29, 38, 85).

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ιδρύθηκε το 2017 και η λειτουργία του ρυθμίζεται με την υπ. αριθ. 468/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παρα-φαρμακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη, σε σταθερή και τακτική βάση. Η προβλεπόμενη στελέχωση της δομής αφορά δύο συνολικά εργαζόμενους.

Παρέχει εντελώς δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παρα-φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και ευρύτερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση σε παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και τα εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας σε άτομα που αποδεδειγμένα το έχουν ανάγκη.

Τα παραπάνω είδη εξασφαλίζονται μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.  Αποτελεί βασική συνισταμένη του τοπικού δικτύου κοινωνικής ασφάλειας καθώς ενισχύει την υποστήριξη των ατόμων και νοικοκυριών που διαμένουν στο δήμο, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια και χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής και παράλληλα ενισχύει την κοινωνική συνοχή μέσα από την συλλογική εθελοντική προσπάθεια και την προσφορά των κατοίκων. Επιπλέον, ο δήμος κάθε χρόνο στηρίζει τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου μέσα από την προμήθεια φαρμάκων με ιδίους πόρους.

 

Ωράριο εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00 – 16:00

Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, ΤΚ 56727 Νεάπολη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 514 706

Email: koinonikofarmakeio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr

Συντονίστρια: Μαίρη Τσιρίκα, Κοινωνική Λειτουργός

Υπεύθυνη Πράξης: Μάρω Βασσάρα, Ψυχολόγος -Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας & Ισότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2313313160

 

Διαβάστε Επίσης  Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υποστήριξη για την ενδοοικογενειακή βία από το Δήμο Κηφισιάς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!