Δύο θέσεις μελών Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

  1. «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στη συμβουλευτική με οικογένεια»
  2. «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στη Ψυχική Υγεία»

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 16571/23-5-2018)
(ΑΔΑ: ΩΨΜΑ46914Γ-ΡΓΚ)

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005, 3749/2009, 4009/2011, 4386/2016 και 4405/2016 και 4521/2018 όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225 τ.Β΄/31-01-2017)σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: : 1. APP6336, 2. APP6338) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 06/6/2018 μέχρι και 05/7/2018.

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο τηλέφωνο: 2610.369125.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  6 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!