Δύο ΠΕ Ψυχολόγοι στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει δυο (2) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Ψυχολογίας ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες)
– Αποδεδειγμένη καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας
– Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ ((α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2102896760.

 

Καταληκτική Ημερομηνία:
Πέμπτη, Μάιος 24, 2018

 

Σχετικός σύνδεσμος:
http://elke.aspete.gr 

Πηγή: career.duth.gr

Διαβάστε Επίσης  Έκδοση Προκήρυξης 6Κ/2018

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!