Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις στο πλαίσιο του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Βενετία Αποστολίδου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής, προτίθεται να συγκροτήσει μητρώο για την κάλυψη των αναγκών του έργου και για συνολικό διάστημα έως τις 30/09/2019 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 27.610,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα υλοποιήσει δράσεις με αντικείμενο την ενίσχυση της μαθησιακής και γλωσσικής επίδοσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με γνώμονα τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες στοχεύοντας στη μείωση της σχολικής διαρροής, τη διασφάλιση της τακτικής φοίτησης αποβλέποντας στην αρμονική ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία.
Το αντικείμενο έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην στήριξη-εμψύχωση παιδιών και νέων της μειονότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης και στις θερινές κατασκηνώσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα απασχοληθούν κατ’ ελάχιστο 6 άτομα-εμψυχωτές. Το προβλεπόμενο ποσό για την κάλυψη των αμοιβών υπολογίζεται σε 27.610,00€ (το ανώτερο).

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον 2ο όρ. του Πύργου της Παιδαγωγικής, τκ 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ώρες 9.00-13.00, έως τις 30/05/2018 και ώρα 13:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο γραφείο της κας Αποστολίδου Βενετίας τηλ 2310 995094 καθημερινά, ώρες 10.00-13.00 είτε στο γραφείο διοίκησης του έργου στην Αθήνα τηλ. 210- 368 9322, 210 368 9323, ώρες 10.00-14.00 ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026/994082.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΗΤΡΩO ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 2018-2019

 

Διαβάστε Επίσης  Μία θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!