Καθηγητής ψυχολογίας στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας  και λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 και αριθμ. Φ.122.1/221541/27-12-2016 και την απόφαση της αριθμ. 2941/10-4-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας, αυτό της Κλινικής Ψυχολογίας. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, ο οποίος εμπεριέχει συνδυαστικά θεωρητική, ερευνητική και κλινική γνώση με στόχο την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας καθώς και την προώθηση της ψυχικής υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης ατόμων, οικογενειών και ομάδων. Η κλινική ψυχολογία έχει ως πεδίο μελέτης τη διανοητική, τη συναισθηματική, τη βιολογική, την κοινωνική και τη συμπεριφορική όψη της ανθρώπινης λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας είναι η αξιολόγηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η έρευνα σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας και συνεπώς, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κλινική εκπαίδευση και εμπειρία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ_ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!