Καθηγητής Ψυχολογίας στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Η Γνωστική Ψυχολογία καθιερώθηκε ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος της Ψυχολογίας ήδη από τη δεκαετία του 1970. Αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας είναι η μελέτη των τρόπων απόκτησης, σχηματισμού, επεξεργασίας και χρήσης της γνώσης. Συγκεκριμένα, μελετά τις νοητικές διεργασίες της αντίληψης, προσοχής, μνήμης, σκέψης και λύσης προβλημάτων και της γλώσσας, δηλαδή τις λειτουργίες που είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό, τη συγκράτηση και την παραγωγή της γνώσης. Ο συγκεκριμένος κλάδος, ακριβώς λόγω της μελέτης των νοητικών λειτουργιών και φαινομένων, χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει ένα ιδιαίτερο ευρύ πεδίο εφαρμογών, οι οποίες έχουν διαμορφώσει διακριτές, αναγνωρισμένες ερευνητικές παραδόσεις σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία εφαρμογών είναι αυτό της Εκπαίδευσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Διαβάστε Επίσης  Τρεις κοινωνικοί επιστήμονες πλήρους απασχόλησης στην ΑΡΣΙΣ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!