Μία σύμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνικό Σημείο Επαφής για την Διασυνοριακή Υγεία στην Ελλάδα (Development of an eIDAS openNCP Connector for cross border eHealth)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνικό Σημείο Επαφής για την Διασυνοριακή Υγεία στην Ελλάδα (Development of an eIDAS openNCP Connector for cross border eHealth)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (CEF TELECOM, CEF-TC-2017), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Πάγκαλο, καθηγητή του Τμηματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, για χρονικό διάστημα έως τις 30/04/2019 ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού), με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή από την Ε. Ένωση και από τις χώρες μέλη που συμμετέχουν στο έργο ενός πρότυπου συνδέσμου που θα συνδέει τον κόμβο υγείας της κάθε μιας χώρας (Open NCP for Health), με τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα συστήματα υγείας των χωρών – μελών, και πιο συγκεκριμένα (ειδικότερη συμμετοχή του ΑΠΘ):

  1. Πακέτο Εργασίας WP 1 (Activity 1): Προσδιορισμός των μη τεχνικών απαιτήσεων (Identification of non-functional requirements – Leader: AUTH)
  2. Πακέτο Εργασίας WP 2 (Activity 2): Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την μεταφορά και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (Preparation for transfer of activities)
  3. Πακέτο Εργασίας WP 3 (Activity 3): Συντονισμός των δράσεων του έργου (Action co-ordination)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστήμιου ή άλλου ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Επαγγελματική εμπειρία στον Συντονισμό, Διαχείριση και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων
  • Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών Πανεπιστήμιου ή άλλου ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εργαστήριο Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο Τοπογράφων, 1ος όροφος, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124, έως τις 29/05/2018 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995985, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 4082, 4026.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  10 συμβάσεις στον Δήμο Αθηναίων για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!