Ψυχολόγος, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Νοσηλευτής στον ΟΚΑΝΑ

 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Ψυχολόγους/Κοινωνιολόγους, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική
Ψυχολόγοι/Κοινωνιολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

 

Ψυχολόγος (Π.Ε.) :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

 

Κοινωνιολόγος (Π.Ε.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

 

Κοινωνικός Λειτουργός (Π.Ε. ή Τ.Ε.) :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

 

Νοσηλευτής/τρια (Π.Ε. ή Τ.Ε.):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή
 • Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(ΕΝΕ)
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
 • Η γνώση ξένης γλώσσας

 

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 10.05.2018 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 30.05.2018 ημέρα Τετάρτη

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε Επίσης  10 συμβάσεις στον Δήμο Αθηναίων για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!