Ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική (Φτώχεια-Εισοδηματικές Ανισότητες-Περιφερειακές Ανισότητες)» στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) οργανικών θέσεων Ερευνητών Γ’ ή Δ’ βαθμίδας κατόχων διδακτορικού διπλώματος στην οικονομική επιστήμη και με ειδίκευση, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

α) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Ανάλυση με ειδίκευση στις Ενδογενής Διακυμάνσεις Οικονομίας και στη Χρήση Μεθόδων Εισροών-Εκροών».
β) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική (Φτώχεια-Εισοδηματικές Ανισότητες-Περιφερειακές Ανισότητες)».
γ) Μία θέση Δ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Ρύθμιση-Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική»

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη σε μία ή περισσότερες βαθμίδες κατά τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΚΕΠΕ (οδός Αμερικής 11, 3ος όροφος, γρ. 301), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση του ΚΕΠΕ, η οποία θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πτυχία, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης.
  2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 5 αντίγραφα).
  3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 5 αντίγραφα).
  4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε 2 αντίγραφα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ_ΚΕΠΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Δύο Διερμηνείς/Διαμεσολαβητές στο Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!