Σύμβαση για την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων» του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4596 και τίτλο ΠΜΣ «Επείγουσα και εντατική θεραπεία παίδων και εφήβων», το οποίο χρηματοδοτείται από Εταιρίες/Ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Την εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων»
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου: Εξειδικευμένη τεχνολογική, γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.
Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό αξία παραστατικού: 10.645,16€, ΦΠΑ: 2.554,84€
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018
Τόπος εκτέλεσης έργου: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιούλιος 2018

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr μέχρι και την 25η Ιουνίου 2018 (ώρα 14:00).

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Μαρία Βασιλάκη, τηλ.: 2810393170, email: mvasilaki@uoc.gr
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα Δοκουμετζίδη Τζένη, τηλ: 2810-394868, email: postgradsecr@med.uoc.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!