Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης του έργου “BLUACT”

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του έργου  “BLUACT” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου αφορά σε ένα (1) άτομο της ειδικότητας Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης έργου.

Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., από 18 -06-2018 έως και 22-06-2018. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ_BLUACT

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικοί Λειτουργοί και Διερμηνείς στην Κάριτας Ελλάς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!