1 σύμβαση στο ΑΠΘ στο πλαίσιο του έργου «Οργανωτική υποστήριξη κινητικότητας φοιτητών και μελών προσωπικού μεταξύ των μελών του Προγράμματος Erasmus+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οργανωτική υποστήριξη κινητικότητας φοιτητών και μελών προσωπικού μεταξύ των μελών του Προγράμματος Erasmus+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019», που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Αριάδνη Στογιαννίδου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2018 το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου 31/05/2019 (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 • Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους, Έλληνες και αλλοδαπούς (π.χ. φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό)
 • Επικοινωνία με φορείς (εθνικούς-ευρωπαϊκούς-διεθνείς) για το συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Συλλογή, καταχώρηση- επεξεργασία δεδομένων
 • Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών προς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
 • Δυνατότητα συμβολής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, ημερίδες, συνέδρια (στην Ελλάδα και το εξωτερικό)
 • Διεκπεραίωση ζητημάτων γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο ΠΕ επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σχετική με το αντικείμενο του έργου.
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1).
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πανεπιστημίου συναφές με ευρωπαϊκές ή/και διεθνείς σπουδές.
 • Επαγγελματική εμπειρία πέραν των 12 μηνών σχετική με το αντικείμενο του έργου.
 • Γνώση ευρωπαϊκών ή βαλκανικών ή ασιατικών γλωσσών (αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό)
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στη διαχείριση βάσεων δεδομένων.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στις παρουσιάσεις.
 • Σεμινάρια/Επιμόρφωση σχετική με το αντικείμενο του έργου.
 • Συνέντευξη.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 104) 10:00-14:00, έως τις 22/06/2018 και ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-995293, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-26.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  Child Rights Monitoring Expert Consultant @ UN Children's Fund in Athens

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!