Απόφοιτος/η Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5011046, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10073) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Κωνσταντίνου Σπανουδάκη ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και διοικητική/επιστημονική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (Ηράκλειο)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε δομές συμβουλευτικής στήριξης ενηλίκων
  • Γνώση αγγλικών
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (π.χ. ECDL)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

  • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε συναφή με τον κλάδο της Συμβουλευτικής

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kopanaki@uoc.gr μέχρι και τη Δευτέρα 30-07-2018 (ώρα 14:00).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  30 συμβάσεις στο Δήμο Αθηναίων για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!