Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018– 2019, καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση, από τη ∆ευτέρα 09-07-2018 έως τη ∆ευτέρα 23-07-2018, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται
παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

 1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
 2. Αγιογραφία
 3. ∆ερµάτινων ειδών
 4. Ξυλουργική
 5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
 6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
 7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί µόνο ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραµµατεία της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)

 • ΠΕ 02 Φιλολόγων
 • ΠΕ 03 Μαθηµατικών
 • ΠΕ 04.01 Φυσικών
 • ΠΕ 02 Φιλολόγων µε πιστοποιητικό Braille από ∆ηµόσιο φορέα
 • ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας
 • ΠΕ 23 Ψυχολόγων
 • ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών
 • ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ 31 Εξειδικευµένων στην Νοηµατική Γλώσσα Κωφών
 • ΠΕ 80 Οικονοµίας
 • ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
 • ΠΕ 86 Πληροφορικής
 • ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
 • ΠΕ 89.02 Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Κεραµικής
 • ΠΕ 89.02 Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
 • ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ86 µε κατάρτιση σε Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
 • ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών_2019

 Αίτηση

 

Διαβάστε Επίσης  Θέση Εργασίας Συντονιστή Πεδίου στην ΑΡΣΙΣ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!