Σύμβουλος Σπουδών και Σταδιοδρομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσει την πλήρωση «1» θέσης Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κ.Α 681239) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θέση: Ένα άτομο Σύμβουλος Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κωδικός Θέσης: ΣΣΣ

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ (κατεύθυνση Ψυχολογίας) ή αντίστοιχων επιστημονικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «26-07-2018».

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 26-07-2018 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πασπαλιάρη Ελένη τηλ. +30-210-7721089, ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@central.ntua.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

Διαβάστε Επίσης  Αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών για πρόσληψη στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) 2018-2019

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!