Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Καινοτομίας και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353 (αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 και αρ. πρωτ. 3618/29.06.2018 τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ82), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, από 06/08/2018 έως και 27/08/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ 22 131 Τρίπολη.
(Υπόψη: κας Παρασκευής Παπαηλίου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα ακόλουθα:

«Υποβολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. Β17464 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Τμήμα……………….., στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0353.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Τσαφαρά Αφροδίτη (τηλ. 2710 372136, e-mail: atsafara@uop.gr)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Ένας κοινωνικός επιστήμονας στην ΑΡΣΙΣ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!