Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ για την Διοικητική, Τεχνοοικονομική και Επιστημονική Υποστήριξη του ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 3634 και τίτλο «ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία», το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ – Δίδακτρα, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Δοξιάδης Κύρκος (Κυριάκος), ανακοινώνει  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 3634 και τίτλο «ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 31η Αυγούστου 2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΚΠΑ_ΠΜΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Admin & Log Assistant @ Refugee Trauma Initiative

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!