ΜΕΤΑδραση: Θέση Διαχειριστή Προγραμμάτων στην Αθήνα

Η θέση απευθύνεται σε έμπειρο/η διαχειριστή/ρια προγραμμάτων, που θα αναλάβει σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση το συντονισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων που υλοποιεί η ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο των Τομέων Δραστηριοτήτων και εξειδίκευσής της.

Ειδικότερα ο ρόλος περιλαμβάνει:

• Το συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους υλοποίησης (project managers) των επιμέρους έργων από τα Τμήματα Δραστηριοτήτων.
• Την υποστήριξη των ομάδων υλοποίησης έργων με σκοπό την επίτευξη των συμβατικών υποχρεώσεων.
• Τη διαχείριση των συμβάσεων επιχορήγησης ή/και ανάθεσης έργου, καθώς και την επικοινωνία, τις συναντήσεις και επαφές με τους εταίρους ή και χρηματοδότες, με σκοπό την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης και την διασφάλιση της συνέχισης και μετεξέλιξης της συνεργασίας.
• Την εισήγηση προς το Δ.Σ. της ανανέωσης, αναμόρφωσης ή παράτασης των προγραμματικών συμβάσεων.
• Το συντονισμό και την καθοδήγηση των Υπευθύνων υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του έργου με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πτυχών της χρηματοδότησης, την  παρακολούθηση της απορρόφησης, την αναμόρφωση του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των όρων υλοποίησης, καθώς και  το συντονισμό της προετοιμασίας των αναφορών παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τη διασφάλιση έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής τους προς τους χρηματοδότες.
• Τη συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Οργάνωσης για την προετοιμασία όλου του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού σε περιπτώσεις ελέγχων συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδοτών, ή διαχειριστικής αρχής, την αποστολή διευκρινίσεων στα πορίσματα και την επίβλεψη  συμμόρφωσης με τυχόν παρατηρήσεις των ελέγχων.
• Τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια όταν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο/ρόλο της θέσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνική φροντίδα και  να συνδυάζουν τη θετική και πρακτική προσέγγιση που χρειάζεται για την υλοποίηση των δράσεων. Να είναι δυναμικοί με συνδυαστική σκέψη, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύνθετα προγράμματα και συνεπείς  για την κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο υποστήριξη του έργου και την προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης.

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα επίσης για την θέση είναι:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα
• Πενταετής εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων κατά προτίμηση με αντικείμενο τη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων ή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας
• Ευχέρεια στη σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση απορρόφησης προϋπολογισμών έργων υλοποιούμενων στα πλαίσια συμφωνιών επιδότησης
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες σε διαπροσωπικό επίπεδο και άνεση στη χρήση του γραπτού λόγου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κατ’ ελάχιστον MS Office & internet skills)
• Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία, τη συνεργατικότητα και τη διαχείριση ομάδων
• Ικανότητα διαχείρισης πίεσης και αντιμετώπισης κρίσεων/έκτακτων περιστατικών
• Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και δημιουργικότητα
• Εκτιμάται επίσης η εμπειρία σε ΜΚΟ

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com μέχρι τις 20 Αυγούστου 2018 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: PRM/818

Διαβάστε Επίσης  Health Promoter Officer @ Médecins Sans Frontières (MSF) / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!