Συντονιστής Δομής Φιλοξενίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Σύντομη περιγραφή φορέα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, τμήμα εκπαίδευσης εθελοντών στην παροχή πρώτων βοηθειών, υπηρεσίες διάσωσης και ναυαγοσωστικής, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, κλπ. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου ο ΕΕΣ συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Επιπλέον στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών το Σχέδιο Επείγουσας Έκκλησης για βοήθεια στους πρόσφυγες και μετανάστες.

Περιγραφή του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το έργο αφορά στη λειτουργία τριών (3) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα και στην Αγριά Βόλου, δυναμικότητας 30 ανηλίκων (προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας) το καθένα. Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των ασυνόδευτων ανήλικων. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους (ασυνόδευτοι ανήλικοι) με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον τους, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής τους ζωής, εντός και εκτός δομής.

Ειδικότερα, τα τρία Κέντρα προσφέρουν προστατευμένο περιβάλλον σε ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία της οικογένειας τους, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης με ισότιμη πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης
 • Παροχές σε είδος (είδη ατομικής υγιεινής, ιματισμός, υπόδηση)
 • Οικονομικό βοήθημα
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Νομική συμβουλευτική
 • Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
 • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάτωθι ειδικότητα:

Συντονιστή Δομής Φιλοξενίας, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Προσόντα που απαιτούνται :

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή σπουδές σχετικές με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συντονισμού της επαγγελματικής ομάδας
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων κρίσης
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες μέσω e-mail στο swd@redcross.gr και να υποβάλλουν την αίτηση τους στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος) στη διεύθυνση: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας από 02/08/2018 έως 17/08/2018, από 9.00 έως 14.30.

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων θα γίνουν δεκτές εντός τριημέρου από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά προσόντων) θα συνοδεύονται από επιστολή όπου θα αναφέρεται ευκρινώς το Κέντρο Φιλοξενίας και η θέση εργασίας για την οποία γίνεται η αίτηση, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) και τα όλα συνημμένα έγγραφα που κατατίθενται.

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά οι υποψήφιοι αναγράφουν ευκρινώς:

– Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.
– Τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση.

Διευκρινίζεται ότι και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι την λήξη της προθεσμίας (17.08.2018, ώρα 14:30). Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!